Ommalashtirish

HARAKATLAR BOG`LANMASI

Buloqboshi tuman / 21 - maktab Matematikadan "Harakatlar bog`lanmasi"dasturini tadbiq etishdan maqsad, boshlangich sinflarda vaqt,tezlik, masofaga doir masalalarni mazmun mohiyatini yanada tushunarli,aniq tushuntirishdan iborat.Bu haralatli dasturdan har bir o`quvchi foydalanganda vaqt,tezlik,va masofani topishda yanada chuqurroq bilimga ega bo` ...

Batafsil o`qish

HARFLARDAN SO`Z TUZISH

Buloqboshi tuman / 21 - maktab
Ona tilidan bu ta`limiy o`yinni tadbiq qilishdan maqsad o`quvchlarning so`z boyligini oshirish,ularning orfografik malakalarini rivojlantirishdan iborat.Bu ta`limiy òyindan o`quvchilar foydalanganda harflarning o`rinlarini almashtirish bilan yangi sòzlarni hosil qilishni o`rganadilar

Batafsil o`qish