IJTIMOIY TARMOQ VA YUKLAMALAR STATISTIKASI 24 - maktab