TELFON NOMER

998 (74) 228 - 26 - 69

  Китобхонлик

  Кургантепа туман Корасув шахар 3-мактаб укитувчиси Усмонова Ойдиной оиласи фарзандлари буш вактларида баддий китобларни укишмокдалар

  Batafsil o`qish

  Спорт

  Кургантепа туман Корасув шахар ХТБга карашлик 3-мактаб укувчилари спорт билан мунтазам равишда шугулланиб келмокда жисмоний тарбия укитувчиси Усмонова Ойдиной

  Batafsil o`qish

  Sport

  Qurgantepa tuman Qorasuv shahar HTBga qarashlik 3-maktab o'quvchisi Yusufjonov Abdulboqiy sport bilan muntazam ravishda shugillanib kelmoqda jismoniy tarbiya o'qituvchisi Usmonova Oydinoy

  Batafsil o`qish

  Спорт

  Кургонтепа туман ХТБга карашлик Корасув шахар з-мактаб Жисмоний тарбия укитувчиси Усмонова Ойдиной оиласида #5ташаббус хонадонимда

  Batafsil o`qish

  Спорт

  Кургонтепа туман ХТБга карашлик Корасув шахар з-мактаб Жисмоний тарбия укитувчиси Усмонова Ойдиной оиласида спорт машгулотлари

  Batafsil o`qish

  Спорт

  Кургонтепа туман ХТБга карашлик Корасув шахар 3-мактаб Жисмоний тарбия фани укитувчиси Усмонова Ойдиной #5ташаббус хонадонимда

  Batafsil o`qish

  Спорт

  Кургонтепа туман ХТБ га карашлик Корасув шахар 3-мактаб Жисмоний тарбия фани укитувчиси Усмонова Ойдиной оиласида спорт машгулотлари

  Batafsil o`qish