Ta'lim tarbiya berish - bosh maqsadimiz.

Xalq ta’limi vazirligi me’yoriy hujjatlari