Vazirlar Mahkamasining ta’lim to’g’risidagi qarorlari