Ta'lim tarbiya berish - bosh maqsadimiz.

Vazirlar Mahkamasining ta’lim to’g’risidagi qarorlari