Ta'lim tarbiya berish - bosh maqsadimiz.

Rahbariyat

Т/р Ф.И.Ш. Лавозими
1 Назаров Анваржон Зокирович Бошқарма бошлиғи
2 Азимов Азизбек Бошқарма бошлиғи ўринбосари